Sandia Mountains: Crest View I

Sandia Mountains: Crest View I

Mixed fall foliage near Sandia Crest.